På vei i generasjoner

Vi i Digre-familien har vært på veien siden 1937. Våre lastebiler har i over 80 år transportert det meste som tenkes kan. Vi er i slaget som aldri før, og ser flere muligheter enn begrensninger. Kort sagt: «Vi kan kjøre varer dit det går veg». Rasjonelt og rimelig.

Med over 40 lastebiler med forskjellig utstyr, del av et transportnettverk, terminal, lager, eget kjørekontor, og ikke minst et dyktig og dedikert mannskap, mener vi at vi er kapable til å løse de fleste logistikkutfordringer du som kunde måtte ha. I et ellers utfordrende næringsliv er det greit for deg som kunde å slippe å bekymre deg for om dine varer kommer dit de skal.

Herunder ser du noe av det vi kan tilby:

 • Komplette logistikkløsninger
 • Byggevaretransport
 • Kranservice
 • Daglig godsrute Trondheim-Oppdal
 • Daglig godsrute Trondheim-Røros
 • Daglig godsrute Østlandet-Trøndelag
 • Ukentlig Bergen-Trondheim
 • I tillegg har vi nettverk som dekker det meste av Norge
 • Maskinflytting og spesialtransport
 • Krokbiler og containerservice
 • Flisbiler for parti og løsmasser

I tillegg til regulær kjøring:

 • TMA putebil for vegsikring «Putin»
 • Terminal og lager på Støren
 • Eget verksted med godkjenning for påbygging og glasskade
 • Singsås næringspark og næringsareal

Øystein Digre