transport trondheim

Transport XXL

Her flytter vi en 6*6 meter tank som faktisk er en bar innvendig. Transporten gikk fra havna i Trondheim og opp til Nidarø til Trondheim Spektrum i forbindelse med fiskerimessa. Transporten gikk med to nedbygde semitrailere, hvorav den ene med kran som lastet og losset, to følgebiler og politieskorte.